Virk­som­het

Vi inviterer deg som arbeidsgiver til en åpen dialog og et aktivt samarbeid om å skape muligheter for flere. Aktiv deltakelse i JobLoop vil også gi deg god tilgang på fremtidig arbeidskraft.

Inkludering er en viktig vei til et bærekraftig samfunn. At arbeidsgivere tar rollen som gode lagspillere er helt avgjørende, men inkludering er også et lagspill hvor JobLoop og flere andre deltar. Å senke barrierene for inkludering og skape gode muligheter som imøtekommer ulike arbeidsgiveres forutsetninger for samarbeid, er mye av drivkraften bak JobLoop. Overordnet er det to ulike modeller din virksomhet kan delta i, Loop og LearnWell. Metodene vi har utviklet har vært - og er - i kontinuerlig samarbeid med virksomheter og oppdragsgivere.

  • LearnWell er for deg som vil inspirere og motivere unge og deres utvikling inn i arbeidslivet. Deltar du her blir du med i vår portefølje av samarbeidsbedrifter. Hvor involvert du ønsker å være avtales med din lokale jobbspesialist.

  • Loop er for deg som ønsker å tilby arbeidspraksistrening i samarbeid med JobLoop og et mindre utvalg arbeidsgivere. Denne modellen har fastere rammer iht varighet og opplæringsplan, og kan i noen tilfeller utløse mentortilskudd. Uansett hvilken inngang du ønsker til samarbeid, beholder JobLoop ansvaret for oppfølging og vil bistå med kandidatmatching, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, opplæringsplaner, oppfølgingssamtaler og koordinering.

Får jeg mulighet til å bli kjent med kandidatene på forhånd?

Forplikter jeg å tilby lønnet arbeid etter endt praksis?

Hva gjør jeg om vi som virksomhet møter på uforutsette utfordringer?

Hva forventes av oss som virksomhet?

Hvilken verdi skaper samarbeidet for min virksomhet?

Jeg har lyst til å bidra, men er usikker på hvordan.

Får jeg mulighet til å bli kjent med kandidatene på forhånd?

Ja.

Gjennom LearnWell vil du samarbeide med oss om å skape motivasjon og mestring, samtidig som du bidrar til å kvalifisere deltakere til din bransje og din virksomhet. Du vil få gode muligheter til å gradvis bygge relasjoner. JobLoop bistår med matchmaking.

Deltar du i et Loop-samarbeid, vil du først møte potensielle kandidater og samarbeidspartnere gjennom en kick-off. Der holder du først et innlegg hvor du informerer om virksomheten og hvordan det er å jobbe hos dere. Når alle virksomheter har presentert seg vil det være muligheter for å bli kjent med kandidatene i mindre grupper. Dere vil, i samarbeid med de andre arbeidsgiverne, vurdere hvilke kandidater som er mest aktuelle for å bli invitert inn i Loopen.

Forplikter jeg å tilby lønnet arbeid etter endt praksis?

Nei.

Å jobbe med inkludering skal lønne seg - både for enkeltindividet, virksomhetene og samfunnet. Det ønsker vi å bidra til. Du vil sammen med våre jobbspesialister finne ut hvordan din virksomhet best kan bidra. Om dere likevel, i forlengelsen av samarbeid med JobLoop, skulle ønske å tilby lønnet arbeid, lærlingplass, eller annen form for kvalifisering til en eller flere av våre kandidater, skal vi selvsagt legge til rette for det. Dette er hverken en forventning eller forutsetning for et godt samarbeid, men mange finner sine fremtidige lojale medarbeidere i samarbeid med oss.

Hva gjør jeg om vi som virksomhet møter på uforutsette utfordringer?

Du kan alltid ta kontakt med vår jobbspesialist og Jobloop beholder oppfølgingsansvar også under praksis. Det er viktig for oss at praksis samarbeidet er verdifullt, både for deltakerne og for dere som arbeidsgivere. Vi vil være tilstede for kontinuerlig tilpasning av samarbeidet og bistå med å finne løsninger til det beste for alle.

Hva forventes av oss som virksomhet?

De formelle avtalene gjøres mellom oppdragsgiver, arbeidsgiver og Jobloop. Det omfatter å inngå avtale om innhold i arbeidstreningen, etablere en mentor på arbeidsplassen, utvikling av individuelle opplæringsplaner IOP, rutiner for oppfølging, evaluering og eventuelt søke tilskudd til mentor -og inkludering.

  • Loop fokuserer på arbeidstrening og arbeidserfaring. Din virksomhet vil gå sammen med et par tilsvarende virksomheter for å tilby en god arbeidshverdag.

  • LearnWell fokuserer på inspirasjon og kvalifikasjon. Din virksomhet kan sammen med andre protefølgeselskaper eksempelvis tilby innlegg, workshops, dele arbeidsoppgaver og/eller invitere til hospitering på din arbeidsplass.

Vi anbefaler at du tar en prat med vår lokale jobbspesialist for å forhøre deg om mulighetene.

Kontakt oss

Hvilken verdi skaper samarbeidet for min virksomhet?

Undersøkelser viser at inkluderingssamarbeid gir lavere risiko ved ansettelse. JobLoop stiller med en fast person som jobbspesialist og bidrar til en god koordinering mellom de offentlige tjenestene, noe som også er viktige suksessfaktorer. Sammen jobber vi for at inkludering og samarbeid skal lønne seg.

Rulleringsordningen i Loop gir virksomheter og kandidater verdifull trening og erfaring i å avslutte og påbegynne et prosjekt eller arbeidsforhold. Rulleringen utfordrer evnen og øker ferdighetene til å møte økende krav til fleksibilitet både for deltakerne, medarbeiderne og lederne i organisasjonen. Særlig trenes ferdigheter knyttet til begrepene agility, mobility og learnability som er relevante for alle å forholde seg til i fremtidens arbeidsmarked.

Jeg har lyst til å bidra, men er usikker på hvordan

Det er er kjempefint utgangspunkt. Ta kontakt med en din lokale jobbspesialist, så finner vi ut hva som passer best for din virksomhet. Meldinger til oss er helt uforpliktende.

Kontakt oss

Les mer om våre metoder:

© JobLoop 2021