Spillbasert

Spillbasert kvalifisering i skolefag

Jobloop tilbyr spillbasert kvalifisering for unge i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag.

Metodikken vår bruker engasjementet og motivasjonen fra dataspill til å nå læringsmål i skolefag. Ved å bruke dataspill som et verktøy tilbyr vi en annerledes måte å lære på, i et læringsmiljø der alle har en felles interesse for spill. Våre deltakere er unge elever eller privatister med interesse for dataspill, og som ikke finner seg til rette i den tradisjonelle skolegangen.

Spillbasert kvalifisering passer for de under utdanning med interesse for gaming som vil kunne dra nytte av dette for å kvalifisere seg til å gjennomføre eksamen i VGS pensum.

© JobLoop 2021