Oppdrags­giver

Samarbeidsmodellene i JobLoop hindrer utenforskap, kvalifiserer flere til jobb og skaper gode nettverk og partnerskap. Matchmaking i arbeidslivet skaper muligheter for mange!

JobLoop sin visjon er å mobilisere til samarbeid og innovasjon på inkluderingsfeltet. Bosse Litsheim - høyskolelektor og sosial entreprenør - tok initiativet til Loop i 2014 da han selv var arbeidsgiver og HR-leder. Litsheim så behovet for å utvikle en modell for inkludering som er særlig tilpasset små- og mellomstore bedrifter. Med en slik samarbeidsmodell blir det lagt til rette for at flere arbeidsgivere kan ta sosialt ansvar og bidra til mer inkludering, samtidig som det blir skapt muligheter for unge i bransjer som ofte består av mindre virksomheter med få ansatte. Det tette samarbeidet med NAV i utviklings- og etableringsfasen har sikret en tilnærming og en metodikk som er kunnskapsbasert og som bidrar til å utvikle inkluderingskompetanse hos arbeidsgivere. JobLoop har blitt videreutviklet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke, støttet med midler av Arbeids- og velferdsdepartementet.

FAFOs rapport viser at JobLoops metoder (Loop) virker og har fått flere i arbeid siden starten i 2014. Sammen med dere ønsker vi utvide vårt tilbud til de deltakerne som vil ha størst nytte av metodene vi utvikler.

Vi tilrettelegger for samarbeid mellom virksomhetene (arbeidsgivere) og deltakere (arbeidssøkere og unge som møter ulike utfordringer på veien inn i arbeidslivet). Virksomhetene får god veiledning i inkluderingsarbeidet samt hjelp til tilrettelegging og matchmaking. Deltakerne får tett oppfølging av en egen jobbspesialist som i samarbeid med skolen/NAV/annen oppdragsgiver har utformet individuelt tilpassede opplæringsplaner (IOP) for deltakerens utvikling. Som oppdragsgiver og samarbeidspartner har du god oversikt over dine porteføljer med deltakere som kan være aktuelle for tilbudet hos JobLoop.

Du kan lese en forenklet utgave av våre metoder under eller ta kontakt for mer informasjon.

Hvilken målgruppe er tilbudet rettet mot?

Kontakt oss

Hvilken målgruppe er tilbudet rettet mot?

JobLoop har erfaring med og kompetanse til å arbeide løsningsorientert med alle type barrierer som kan være mellom våre deltakere og en ordinær jobb.

Loop passer for deltakere som er usikker på valg av yrke, og/eller ønsker å opparbeide seg erfaring fra en bransje sammen med ulike arbeidsplasser for en praktisk kvalifisering til et yrke eller arbeidsoppgave.

LearnWell passer for deltakere som møter mestringsutfordringer i videregående opplæring. Modellen passer for VGS elever som ønsker en praktisk kvalifisering og mulighet til å prøve ulike yrker tilknyttet kreative næringer.

Spillbasert kvalifisering passer for de som er under utdanning eller som ikke har fullført videregående skole med interesse for gaming som vil kunne dra nytte av dette for å kvalifisere seg til å gjennomføre eksamen i VGS pensum.

Les mer om våre metoder:

Kontakt oss

Er du Interessert i å finne gode løsninger sammen med oss? Ta kontakt med Faglig leder Bosse Litsheim eller Daglig leder Oddbjørn Sve.

Kontakt oss

© JobLoop 2021