Om JobLoop

Matchmaking i arbeidslivet skaper muligheter for mange!

Samarbeidet hindrer utenforskap, kvalifiserer flere til jobb og skaper gode nettverk og partnerskap. Våre nettverk kobler jobbmuligheter og arbeidssøkere. I samarbeid med oppdragsgivere og virksomheter jobber JobLoop aktivt for å utvikle og tilby innovative metoder som fremmer inkludering i arbeidslivet og forebygge frafall i videregående opplæring.

FAFOs rapport viser at JobLoop sine metoder (se Loop) virker og har fått flere i arbeid siden starten i 2014. JobLoop passer for alle som ønsker yrkesrettet kvalifisering og arbeid. Vi tilpasser «looper» for målgrupper som av ulike grunner opplever barrierer på veien inn i arbeidslivet. Vi samarbeider også tett med flere skoler for å tilby elever yrkesrettet kvalifisering og utvikling i samsvar med deres individuelle opplæringsplaner.

Våre nettverk inviterer til varierende og spennende arbeidsmuligheter og drives av sosiale entreprenører og jobbspesialister i JobLoop.

JobLoop arbeider kontinuerlig med å utvikle og matche gode deltakere til gode arbeidsoppgaver. Samtidig som vi har en individuell tilnærming til våre deltakere, har vi utviklet detaljerte metoder tilpasset ulike individuelle behov. I intervjuet over forklarer Bosse Litsheim noe av tankene bak metodikk og tilnærming i JobLoop.

Les mer om våre metoder:

LearnWell
Loop
Spillbasert

© JobLoop 2021