Loop-modellen

Kvalifisering i samarbeid med flere arbeidsgivere

Hovedregelen er at tre virksomheter går sammen om å tilby arbeidstrening til tre deltakere. Virksomhetene danner en sløyfe – et årshjul – der deltakerne rullerer i hver av de tre virksomhetene – med løfte om arbeidspraksis, til sammen inntil ett år. Deltakeren og virksomhetene vil få kontinuerlig veiledning og oppfølging av en egen kontaktperson i JobLoop. Modellen er utviklet for å ivareta de beste hensyn som opplevd fra tre perspektiver - deltakere, virksomheter og oppdragsgivere.

Loop passer for deltakere som er usikker på valg av yrke, eller ønsker å opparbeide seg erfaring i en bransje fra ulike arbeidsplasser for en praktisk kvalifisering til et yrke eller arbeidsoppgave.

De ulike elementene i Loop-modellen fra et deltakerperspektiv

  1. Kick off
  2. Rullering hos arbeidsgiverne
  3. Refleksjon og veiledning
  4. Dokumentasjon

© JobLoop 2021