Learn­Well

Praksiskvalifisering for elever i videregående opplæring

I Bergen viser vi til et godt eksempel på LearnWell. Dette er en modell som i samarbeid mellom JobLoop, fylkeskommunen og det lokale arbeidslivet skaper muligheter for unge. I lokalene til Playwell - et lokalt gamingsenter med fokus på sosial gaming og e-sport - samt gründermiljøet i Bergen.Works - drives kvalifisering i kreative ferdigheter og relevant prosjektarbeid i samarbeid med arbeidsgiverne.

Noen av elevene i videregående skole motiveres ikke av å følge tradisjonell undervisning. Dette fører til lav mestring i skolehverdagen. Likevel bruker mange av disse store deler av dagen til å dyrke og engasjere seg i kreative interesser som gaming, film, foto, tegning o.l. Ved å anvende engasjementet og kraften i disse interessene, lærer vi elevene ferdigheter som programmering, design, filmredigering og innovasjon - i tillegg til at dette bidrar til å øke det faglige nivået i flere skolefag. Dette er ferdigheter som ventes å være svært sentrale på morgendagens arbeidsmarked og spesielt relevante innenfor kreativ næring. Denne modellen har blitt godt mottatt og har fått gode tilbakemeldinger fra lærere, arbeidsgivere og - viktigst av alt - elevene selv.

LearnWell hjelper de som møter de største utfordringene i videregående opplæring med å avdekke skjulte talenter og å utvikle en varig hverdags- og arbeidslivsmestring. Modellen passer for VGS elever som ønsker en praktisk kvalifisering og mulighet til å prøve ulike yrker tilknyttet kreative næringer.

JobLoop vil videreføre denne metoden også i andre byer og fylker.

LearnWell - Trinn for trinn!

Klikk her for en stegvis gjennomgang av LearnWell

LearnWell er en arena med fokus på mestring og læring. Vi tar i bruk spillpedagogikk og bruker gaming som motivator - i tett samarbeid med lokale arbeidsgivere. Vi beskriver den enkelt, trinn for trinn. Ikke alle vil følge trinnene kronologisk som vist under. Noen vil dra større nytte av å bruke mer tid på eller å hoppe over enkelte trinn. Hensikten med dette er individuelt tilpasset progresjon.

  1. Kickoff
  2. Kartlegging
  3. Veiledet praksis
  4. Hospitering og Loops
  5. Veien videre

© JobLoop 2021