Kodehode

En praktisk og ferdighetsbasert utdanning i IT-utvikling

Få erfaringen du trenger for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet som utvikler!

Sammen med oppstartsmiljøet tilknyttet Bergen.Works coworkingspace har JobLoop de siste årene utviklet en alternativ plattform for kvalifisering og rekruttering av junior utviklere og innholdsprodusenter. Hensikten er å dekke det voksende kompetansegapet på IT-markedet og samtidig inkludere flere unge som har falt utenfor arbeid og utdanning. Samarbeidet ble i senere tid døp “Kodehode” og videreutviklet med Arbeids- og Velferdsetaten NAV.

I dag leveres versjoner av Kodehode som amo-tiltak i Vestland og Rogaland sammen med vår gode samarbeidspartner Podium. Tiltaket kombinerer teoretisk og praktisk opplæring med arbeidstrening innen digitale fagområder som IT, design, programmering og utvikling.Formålet er å gi arbeidssøkere med stor interesse for data, programmering, utvikling av spill, nettsider og lignende dagsaktuell erfaring og kunnskap som kvalifiserer til arbeid.

Tiltakene har ulik varighet og faglig sammensetning. Vi benytter rammeverk som er etterspurt lokalt fra store og små virksomheter. Deltakerne vil uavhengig av lokasjon innom flere ulike fagområder og derfra opparbeide seg et godt grunnlag for senere fordypning også i nye språk og rammeverk som benyttes på den aktuelle arbeidsplassen. Felles for tiltakene er også at arbeidslivets spilleregler ligger til grunne og at deltakere på kurs er i aktiv lære tilsvarende fulltids arbeidsuker. Undervisningen kombinerer tradisjonell undervisning med digitale læringsverktøy og prosjektarbeid og tilpasses også enkelte deltakers nivå og utvikling.

Opplæringsløpet i Kodehode består av to deler: del 1 er en “teori-fase” og del 2 er en “praksis-fase”. Gjennom del I av tiltaket vil deltakerne tilegne seg den faglige og sosiale kompetansen de trenger for å kvalifisere seg til praksisarbeid innen front-end, systemdrift, back-end, eller innholdsproduksjon. Underveis i opplæringsløpet koples deltakerne med relevante arbeidsgivere. I del II av tiltaket vil deltakerne praktisere sine ferdigheter i praksis hos relevante arbeidsgivere. Våre veiledere fortsetter å bistå med faglig støtte og spisset kompetanseheving gjennom hele tiltaksperioden.

Kodehode kvalifiserer deltakere til å gå over i IT-relaterte stillinger som markedet etterspør samtidig som det bidrar til at deltakerne dokumenterer sine ferdigheter og etablerer relasjoner til fagmiljø og bedrifter.

© JobLoop 2021