Kodehode

En praktisk og ferdighetsbasert utdanning i IT-utvikling

Gå fra «zero til hero» med oss og bli attraktiv på arbeidsmarkedet som utvikler!

I Vestland kan arbeidssøkere delta på amo tiltaket «IT-Utvikler» som vi leverer sammen med vår gode samarbeidspartner Podium. Tiltaket kombinerer opplæring og arbeidstrening innen front-end utvikling. Formålet er å gi arbeidssøkere med stor interesse for data, programmering, utvikling av spill, apper og lignende, opplæring og arbeidstrening med fokus på front-end utvikling.

Tiltaket varer ordinært i ett år og er inndelt i 6 + 6 måneder. Del I av tiltaket består av 5 teorimoduler som rullerer kontinuerlig gjennom hele tiltaksperioden. En teorimodul har en varighet på en uke med opplæring (30t/uke) og består av tradisjonelle undervisningsmetoder kombinert med digitale læringsverktøy og prosjektarbeid. Modulene tilpasses den enkelte deltakers nivå og utvikling. Gjennom del I av tiltaket vil deltakerne tilegne seg den faglige og sosiale kompetansen de trenger for å arbeide som front-end utviklere og innholdsprodusenter.

Underveis i opplæringsløpet koples deltakerne med relevante arbeidsgivere. I del II av tiltaket vil deltakerne praktisere sine ferdigheter i praksis hos relevante arbeidsgivere. Våre veiledere fortsetter å bistå med faglig støtte og spisset kompetanseheving gjennom hele tiltaksperioden.

AMO-kurset kvalifiserer deltakere til å gå over i IT-relaterte stillinger som markedet etterspør samtidig som det bidrar til at deltakerne etablerer relasjoner til fagmiljø og bedrifter.

© JobLoop 2020