Grunnleggende IT (gIT)

Vi erstatter datavegring med digital nysgjerrighet og lærelyst!

Visste du at vi i Norge har et av verdens mest digitaliserte samfunn? Da er det viktig å ha de grunnleggende ferdighetene på plass! Kursene i Grunnleggende IT (gIT) gir en nettbasert opplæring i grunnleggende praktisk digital kompetanse og forståelse. Ved å øve på å være digitalt selvstendig blir deltakerne mer i stand til å nyttiggjøre seg av digitale verktøy og tjenester på disse arenaene. De digitale ferdighetene deltakerne sitter igjen med kan anvendes i hverdagen, samfunnet, arbeidsliv, under gjennomføring av utdanning, og i forbindelse med jobbsøking.

I dag leveres Grunnleggende IT som amo-tiltak i Vestland, både som fysiske og digitale kurs, sammen med vår gode samarbeidspartner Podium. Fagmodulene våre engasjerer til aktiv deltakelse og praktisk ferdighetstrening gjennom interaktiv undervisning og bruk av digitale læringsaktiviteter. Etter endt kurs får deltakerne et kursbevis. Det viktigste de tar med seg fra kurset er likevel evnen og lysten til å fortsette å tilegne seg digitale ferdigheter og kunne lære seg nye digitale verktøy. Det er en viktig egenskap å ha i dagens norske samfunns- og arbeidsliv.

Sammen trener vi på praktiske oppgaver som pålogging på offentlige nettsider, bruk av e-post, skyløsninger, Microsoft 365, Google, digitale samskapingsverktøy, hvordan unngå farer på nett, og mye mer! Kurset tilpasses deltakers nivå. Med en slik tilnærming skaper vi nysgjerrighet og lærelyst for mulighetene digitale verktøy har å by på!

Vårt øverste mål er at deltaker også etter kursslutt skal oppleve en varig effekt som fortsetter å øke da deltakerne har blitt nysgjerrige, selvhjulpne og aktive digitale borgere!

Nysgjerrig på kurs og målgruppe? Ta kontakt med Oda Kristin hos oss for en hyggelig prat.

Oda-Kristin Abelseth

Kursleder og faglig veileder, Grunnleggende IT, Bergen

oda.kristin@jobloop.no
+47 93 24 02 54

© JobLoop 2021