Gamify

En alternativ opplæringsarena for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen

Sammen med gode venner i Playwell drifter vi en alternativ opplæringsarena. På Gamify brukes spill som et verktøy for sosial og faglig læring. Vi lykkes fordi vi ser eleven, jobber styrke og interessebasert, samarbeider tett med skolen og er faglig ledende på spillbasert kvalifisering og bruk av gaming i miljøterapeutisk arbeid.

Ved å ta utgangspunkt i elevenes interesse for gaming bruker vi spill for oppnåelse av sosiale og faglige mål. Sammen med skolen velger vi læremål som tilpasset elevens IOP og fokuserer på ett eller flere fag fra elevens timeplan.

Når elevene kommer til oss, gjennomfører vi en kartlegging og utarbeider en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med skolen. Slik får eleven tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av gamingpedagog, der vi jobber med elevene på tre måter:

  • Vi bruker dataspill for å jobbe med å nå faglige læringsmål (som f.eks Civilization i historie, Minecraft i matte og novellespill i språkfag som Norsk og Engelsk). Dette er spillpedagogikk.

  • Vi jobber sosialpedagogisk og miljøterapeutisk med bruk av samarbeidsspill (som f.eks Fortnite, Minecraft, keep talking and nobody explodes) Dette er gamingpedagogikk.

  • Vi bruker spill til å lære arbeidslivsferdigheter som koding, design og videoredigering. Dette ser vi ofte gir økt motivasjon, mestring og selvfølelse blant elevene. Dette er tilrettelagt arbeidstrening.

Gamify - Trinn for trinn!

Klikk under for en stegvis gjennomgang av Gamify

Gamify er en arena med fokus på å være sosial, bygge mestringsfølelse, lærelyst og motivasjon for arbeid med fag. Vi tar i bruk spillpedagogikk og bruker gaming som motivator og som utgangspunkt for å jobbe med eleven sin IOP. Vi beskriver den enkelt, trinn for trinn. Ikke alle vil følge trinnene kronologisk som vist under. Noen vil dra større nytte av å bruke mer tid på eller å hoppe over enkelte trinn. Hensikten med dette er individuelt tilpasset progresjon.

  1. Oppstartsmøte med skolen
  2. Kartlegging
  3. Samarbeidsmøter med skolen
  4. Opplæringsarenaen
  5. Veien videre

For å komme i gang må eleven ha vedtak om bruk av Gamify som alternativ opplæringsarena. Dette gjøres gjennom en sakkyndig vurdering fra godkjent psykolog/PPT og er viktig for å sikre kvalitet i opplæringsløpet til eleven. Vi bistår skolen i prosessen for å sikre en informert beslutning som er til det beste for eleven.

Tilbudet finnes nå i: Bergen, Voss, Oslo, og Fredrikstad. (Tønsberg og Stavanger coming soon!)

Lysten på å lær mer? Ta kontakt med Kim hos oss for en hyggelig prat.

>

Kim Burok Stokkeland

Kursleder og spillpedagog, Gamify

kim@jobloop.no
+47 97 46 91 10

© JobLoop 2021