Digitale Talenter

Har du et indre digitalt talent som du ønsker å få til overflaten?

Digitale talenter er et tiltak for mennesker under 30 som ønsker å spisse sin kompetanse i bruk av digital kreativ teknologi mot arbeidslivets behov. Deltakere får opplæring i kreative ferdigheter og bruk av programvare rettet mot design, webutvikling, videoredigering og kreativ teknologi. Med god hjelp fra våre veiledere med ulike spisskompetanser vil deltakerne få mulighet til å utforske ulike fagområder og kreative disipliner. For noen vil dette føre til en vekst i kompetanse og mestringsfølelse i eksisterende interessefelt, mens det for andre vil bli en mulighet til å oppdage og avdekke nye kreative interesseområder. Vi erfarer at deltakerne vokser både faglig og sosialt når de får utfolde seg og blir utfordret innenfor arbeidslivets spilleregler. Vårt mål er at deltakerne skal komme videre med arbeid eller utdanning hvor de får god bruk for alt de har arbeidet med og lært gjennom tiltaket.

Lengden på tiltaket vil variere og tilpasses deltakernes kompetansegrunnlag, behov og interesser. Tiltaket består av en rekke ulike spor og deltakere vil være delaktig i å forme sitt eget læringsløp ut fra hvilke områder de er nysgjerrige på. Kursets rammeverk bygger på spilleregler fra arbeidslivet, med tydelige rutiner og en ukestruktur som tilsvarer fulle arbeidsuker. Dette er i tråd med tiltakets felles arbeidforberedende-læringspor som gir deltakerne innsikt i utfordringer og muligheter de vil møte på i arbeidslivet eller i videre utdanning.

Løpet består av en teorifase og en praksisfase. I teorifasen vil deltakere delta i undervsining og vil gjennom oppgaveinnlevering og porteføljebygging kunne demonstrere sin kompetanse. Som del av kompetansedanningen bygger deltakerne en portefølje som peker til arbeidet de har dannet i lag med faglige veiledere. I løpet av opplæringen vil deltakerne koples med relevante arbeidsgivere. I praksis-fasen får deltakerne utøve ferdighetene de har lært i løpet av kurset i arbeidspraksis. Samtidig opprettholder de kontakten med våre faglige veiledere og sin lokale mentor.

Digitale talenter har som mål å gi deltakerne både en teoretisk dybde og en kreativ faglig bredde som kvalifiserer til stillinger i markedsføring, design, IT-utvikling, media og andre spennende jobber innenfor kreativ teknologi!

For å komme i gang må du ta kontakt med din lokale nav-veileder som søker deg inn på kurset. Tenk over i forkant hvilke jobb-ønsker eller utdanningsløp du er nysgjerrig på.

Tilbudet finnes nå i: Troms og Finnmark (hele regionen)© JobLoop 2021